Agrármarketing stratégia

Az alábbi tanulmány a Fejér Megyei Agrárkamara által megrendelt agrármarketing stratégia második változata, amelyet a 2M Stratéga BT munkacsoportja 2003 tavaszán készített, majd az észrevételek alapján átdolgozott.

Az elemzés elsősorban szakirodalmi- és korábbi saját kutatásai alapján, a Fejér megyei agrár- és élelmiszergazdasági szereplők megkérdezésével és értékes tapasztalataik felhasználásával készült. A tanulmány a jól feldolgozhatóság érdekében többnyire egy vagy legfeljebb két oldal terjedelmű (alább felsorolt) részekre tagozódik, amelyek között rendkívül szoros a kölcsönös függőség, azaz sok a találkozási, érintkezési pont. A szokásos nyomtatási kép szerint a stratégia mintegy 30 oldal terjedelmű, de a legapróbb, még olvasható méretben 8-10 oldalon is kinyomtatható. A Kertgazdaság Online internetes oldalain (www.kertgazdasag.hu) az egyes témák (pl.: genetikai módosítások, funkcionális élelmiszerek, direktmarketing, kertészeti kereskedelem, vidékfejlesztés) kulcsszavaira kattintva kinyílnak a háttéranyagok, egyenként 4-5 oldal terjedelemben, ami megtöbbszörözi az információmennyiséget, de a stratégia ezek nélkül is követhető. Miután az érdeklődő Fejér megyei agrár- és élelmiszergazdasági szereplők áttanulmányozták az írásunkat, a megye hét kistérségében nyilvános és gazdagon szemléltetett előadás formájában bemutatjuk a stratégiát, és azt nyilvános vitára bocsátjuk. A kistérségi bemutatókon és vitákon, valamint az internetes hozzászólások alapján a marketingstratégia anyagát továbbfejlesztjük, és mindig átalakuló, bővülő formában visszük tovább; azaz agrármarketing stratégiánk interaktívvá válik.

A letölthető tanulmány