A vidékfejlesztés és az agrárium környezeti és társadalmi felelősségvállalása

Néhány évtizeddel ezelőtt a vidék és a mezőgazdaság fő feladata az volt, hogy elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű élelmiszert és ipari alapanyagot állítson elő, hatékonyan foglalkoztatva a vidéki népesség jelentős hányadát. Később felmerült, hogy csökkenteni kellene az agrárium okozta környezeti terhelést, elsősorban a vegyszerfelhasználást minimalizálva.
Bővebben...

A munkahely-megőrzés ígérete a részfoglalkozású kertészeti termelésben

A jelző nélkül idézett mezőgazdasági ágazat fogalmán többnyire a művelt terület 90 %-át felölelő szántóföldi termelést értik. A kevésbé intenzív növénytermelés gazdaságossága feltételezi, a komplex gépesítés pedig ösztönzi is az 50-100 hektáros farmok kialakítását. Ezekhez képest a néhány hektáros kertészeti gazdaságok kisüzeminek minősülnek, a hektárnyi „törpegazdaságok” pedig versenyképtelen vállalkozásoknak.

Bővebben...

Kockázat és kockázatkezelés a kertészetben

A kárpótlás és a privatizáció a magyar mezőgazdaság szerkezetének jelentős változásával járt. A volt szocialista országok átalakulása, a külső piacok egy részének elvesztése, a belső piac átalakulása, az életszínvonal csökkenése előidézte keresletcsökkenés jelentős kihívást jelentett a kertészeti termelőknek.

Bővebben...

Géntechnológia és a zöld forradalom

Thomas Robert MALTHUS 1798-ban az ipari forradalom Angliájában rávilágított a népesség-robbanás és a bekövetkező élelmiszerhiány összefüggésére. Szerinte a mezőgazdaság élelmiszertermelő képessége nem tud lépést tartani a rohamosan növekvő létszámú lakosság táplálék-szükségletével.

Bővebben...