Jelentős kifizetések EU támogatással a környezetkímélő mezőgazdaságra

Hazánkban 2002-ben és 2003-ban már pályázhattak gazdák a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program keretében kifizetésekre, ám idén először nyílik lehetőség arra, hogy EU állampolgárként az EU 80%-os részfinanszírozásával jussanak jelentős mértékű kifizetésekhez.

A cikk oldalai:

• A gazdálkodók november 26-ig adhatják le igénylésüket

A mezőgazdaság hazánkban még ma is az egyik legnagyobb foglalkoztató ágazat, ugyanakkor termelési tevékenységével jelentős hatást gyakorol természeti környezetünkre, az élővilágra. Az agrárium környezeti hatásainak mérséklése érdekében az Európai Unió a ’90-es évek elején elindította a Közösségi Agrár Politika, a CAP reformját. Az EU agrár politikája jelenleg két pilléren nyugszik, az un. ´első pillér’ a versenyképes nagyüzemi mezőgazdasággal kapcsolatos intézkedéseket foglalja magában, míg a "második pillér" az agrár-környezetvédelmi intézkedések összefoglaló neve. Az agrár-környezetvédelmi szempontú mezőgazdaságot szokás öko-szociális, vagy többfunkciós mezőgazdaságnak is nevezni, hiszen a termék előállítás mellett egyenrangú célja a vidéken élő gazdálkodók megélhetésének biztosítása (szociális cél), valamint az ökológiai szempontokat figyelembe vevő gazdálkodási gyakorlat elterjesztése (ökológiai cél). A fenti célok összehangolásának receptje egyszerű: a környezetkímélő gazdálkodást vállaló gazdálkodók számára az EU jelentős mértékű ’második pilléres’ kifizetéseket biztosít, elismerve a speciális gazdálkodási mód többletköltségeit, illetve azok társadalmi hasznosságát.