Megújuló erőforrások - Természeti erőforrások

A természeti erőforrások határozzák meg az emberi lét minőségét. Prioritásuk történelmünk konstans jelensége, de abszolút hasznosságuk az utóbbi száz évben gyorsuló ütemben nőtt, vagyis e javak egyre értékesebbek lesznek.

A természeti erőforrások határozzák meg az emberi lét minőségét. Prioritásuk történelmünk konstans jelensége, de abszolút hasznosságuk az utóbbi száz évben gyorsuló ütemben nőtt, vagyis e javak egyre értékesebbek lesznek. Nemcsak a hagyományos értelemben vett alapanyagok tartoznak ebbe a csoportba, hanem az energia valamennyi előfordulási formája, valamint a természet emberi értékei is; az érintetlen táj és a tiszta levegő.

Technikai és természeti katasztrófák sújtják nap mint nap miattuk világunkat, és egyenlőtlen elosztásukból kultúrák közötti háborúk törnek ki. Üvegházhatásról, ózonlyukról, globális felmelegedésről, népességrobbanásról szól egész életünk. Az erőforrásokkal való stratégiai gazdálkodás a jövő feladata, és Magyarországnak is aktív szerepet kell vállalnia a megvalósításában. A cselekvés mikéntjéhez gondoljunk át néhány társadalmi és gazdasági összefüggést!