Az aprófalvak és a tanyavilág speciális problémái

A vidék - és különösen az elmaradott vidék - a gazdasági gondok mellett szociális problémákkal is küzd. A lakóhelyből fakadó szociális egyenlőtlenségek leginkább az aprófalvakban és a tanyavilágban érzékelhetőek, és ezek csökkentésének egyik útja a falugondnoki szolgálat kiépítése. Ma már országszerte köztudott, hogy az élet minősége egyébként azonos helyzetű aprófalvak között ott jobb, ahol (jól) működő falugondnoki szolgálat van.

Bővebben...

A vidéki Magyarország

Hazánk településszerkezete és ezzel összefüggésben a jelenleg érvényben lévő közigazgatási szerkezet részben hosszú történelmi folyamat eredménye (pl. mezővárosok, hajdúvárosok létrejötte, a tanyák kialakulása), részben pedig tudatos politikai, közigazgatási munka eredménye. Ezek a múltbéli folyamatok önmagukban is több könyvet megtöltő szakirodalomban követhetőek nyomon, ezért a következő fejezetben csupán a jelenlegi állapot ismertetésére szorítkozhatunk.

Bővebben...

Tartalom

A tartalomjegyzék segít eligazodni a tananyagban. A tartalomjegyzék pontjaira kattintva rögtön a kedvenc résznél kezdheti a tanulást. Ha a  kiválasztott részt megtanulta, a tartalomjegyzékhez visszatérve folytathatja a tanulást a következő fejezetettel.

Bővebben...