A vidék helyzete Magyarországon

A régiók fejlettségbeli különbsége

Egy ország, régió gazdasági fejlettségének kifejezésére általánosan elfogadott mérőszám a GDP (Gross Domestic Product = bruttó hazai termék) egy főre jutó értéke.

megyek_kulonbsege_GDP

A GDP olyan közgazdasági mutató, amely lehetővé teszi a nemzetközi viszonyítást is, hiszen fő tartalma egyezményesen elfogadott: egy adott időszakon (általában egy éven) belül, egy adott megfigyelési egységben (megye, régió, ország stb,) a teljes gazdasági tevékenységben előállított, pénzértékben mért új érték, azaz belföldi hozzáadott érték (Nemes Nagy J., 2005). (Az egyes közgazdasági iskolák vitatkoznak azon, hogy mit (és mit nem) tartalmaz a GDP, jól vagy torzítva mutatja-e egy társadalom valódi fejlettségét, jólétét. A különböző alternatív növekedési mutatók - többek között - olyan elemeket is tartalmaznak (jellegüktől függően pozitív vagy negatív előjellel) mint a környezetszennyezés, az ingázás, a közösség érdekében végzett munka, az egészségi állapot stb.)

A Központi Statisztikai Hivatal 1994 óta számítja ki megyei szinten is a GDP-t. E számítás alapján az ország tizenkilenc megyéje és a főváros nagyon eltérő fejlődési pályát futott be: a már 1994-ben is leszakadónak tűnő megyék nem tudták lemaradásukat csökkenteni. 2004-ben a leggyengébb Nógrád megye és a kiemelkedő teljesítményű Budapest között a különbség mintegy négyszeres volt (lásd az előző ábrán). Magyarország a vásárlóerő-paritáson mért GDP-je 2004-ben 13 646 euró/fő (15 960 dollár/fő) volt.