Esettanulmányok: térségi innováció a gyakorlatban

A vidéki környezetre hagyományosan jellemző a konzervativizmus az új dolgok létrehozásában, illetve elfogadásában. A történéseket leggyakrabban nem maga a néha már katasztrofális helyzet váltja ki, a közvetlen kiváltó ok általában egy "friss szemmel" néző betelepülő vagy azok csoportja.

{openx id=20}Vidék- és agrárfejlesztési program Tolna megye három együttműködő kistérségében (TORCH = Tolna county Rural Change Program)

Az 1998-ban SAPARD pilot-programként elkészített vidékfejlesztési terv Tolna megye három területére épült. (A terv elkészítésekor még nem volt kötelező feltétel, hogy a program összefüggő területekre készüljön).

torch_map

A mintegy 650 km2 terület 24 településén közel 18 000 ember él. A települések méretére jellemző, hogy a 24 község közül a legnagyobb 3 030 lakost számlált, míg a legkisebben 225-en éltek.

A területet korábban sajátos kulturális, gazdasági és társadalmi szerkezet, erdőkkel, kertekkel és szántóföldekkel tarkított változatos táj, érintetlen természet, virágzó falvak, helyi központok, és élénk kisipar jellemezte. Sajnos ez mára alaposan megváltozott. A térség fő gondja ma a visszafejlődött, hátrányos helyzetű terület, amely a munkanélküliség, a népesség elvándorlása, a mezőgazdaság hanyatlása, a fejletlen infrastruktúra, az alapvető szolgáltatások hiánya, a természeti értékek elvesztése, az alkoholizmus és a cigány kisebbség gondjaitól terhelt.

Programunk fő célkitűzése (lásd a következő ábrán), hogy a terület szociális és gazdasági helyzete tartósan javuljon. Ezen belül célunk munkalehetőségek teremtése, az életszínvonal javítása valamint a környezeti és a természeti értékek megtartása.

torch_celok

Programunk komplex és egymást részben átfedő projektjei:
- komplex szociális, egészségügyi és önálló életviteli projektek indítása a hátrányos helyzetű emberek és családok számára;
- nők szociális helyzetét javító projektek, gyermekgondozási, háztartásvezetési, krízis- és konfliktuskezelési tanácsadás;
- a pályakezdő és a fiatal munkanélküliek válságkezelése, tehetséggondozás, krízisszálló;
- a közlekedési, a vízügyi és a telefonhálózatnak csak a (térinformatikai GIS) tervezése, mert a megvalósítás költségesebb, mint amit ez a pályázat nyújthat;
- interaktív kábeltévé és az inter- és intranet infrastruktúra fejlesztése;
- az előbbin alapuló informatikai fejlesztés megkezdése, amely az interaktív hálózatokkal megteremti az "intelligens régiót";
- a mezőgazdasági termelés, értékesítés hatékonyságának növelése, termelői szervezetek, ökológiai gazdálkodás segítése;
- a helyi ipart és kézművességet, a kis- és középvállalkozásokat üzleti tanácsadással segítő szaktanácsadói rendszer kialakítása, inkubátor ház;
- az emberi erőforrás fejlesztésére és különösen az innovációs képességek fokozására oktatási központ kialakítása;
- szociális munkások (diakónusok/diakonisszák) és falugondnokok képzése, továbbképzése;
- a meglévők mellett még legalább két TELEHÁZ építése és a továbbiak megalapozása;
- a népi kultúra és a hagyományok ápolása és felélesztése, kulturális napok, alkotótáborok szervezése;
- a vidéki, falusi és az agroturizmus fejlesztése.

A kitűzött célokat csak a helyi lakosság együttműködésével, integrált megközelítéssel, a program komplexitásából adódó szinergikus hatások kihasználásával lehet megvalósítani. Ezek összehangolását, a kistérségek részvételének koordinációját, a megvalósításhoz szükséges források elnyerését célzó pályázatok elkészítését a Térség-fejlesztési Oktatási és Tanácsadási Központ végzi (Rural Education and Advisory Centre in Tolna county = REACT). A REACT a három összefogó mikro-térség összehangolását végző irányítóközpont a következő feladatokkal:

- a teljes TORCH program átfogó irányítása, az összefonódó projektek koordinálása,
- mezőgazdasági és vidékfejlesztési beruházásokban nyújtott folyamatos technikai és tervezési segítség,
- emberi erőforrás-gazdálkodás, tréningek szervezése,
- kis- és középvállalkozások üzleti-stratégiai tervezése, tanácsadás,
- mezőgazdasági szaktanácsadás és kapcsolódó szolgáltatások,
- térségfejlesztési menedzserek képzése,
- az EU térségfejlesztési adatbázisának telepítése és kezelése,
- a projektek és a teljes program nyomon követése (monitoring), dokumentációja és kiértékelése.

torch_osszehang

A siker kulcsai a TORCH programban:
- gondos tervezés, szakértő vezetők, szakmai segítségnyújtás,
- alulról szerveződő hálózat, a lakosság motiváltsága, részvétele,
- kedvező finanszírozási feltételek, EU és magyar támogatások elnyerése,
- az egyes projektek szinergikus és multiplikátor hatásai, pozitív visszacsatolás,
- a program és a projektek nyomonkövetése és folyamatos értékelése.