Ökológiai gazdálkodás, biotermékek piacai

Az ökológiai gazdálkodás jelentősége a világon és magyarországi helyzete

Az ökológiai gazdálkodásban élen járó nyugat-európai országokban (Ausztria, Németország, Dánia, Franciaország) 1995 és 1998 között óriási növekedés volt megfigyelhető a biotermékek kínálatában és keresletében. E gyakran citált, "robbanásszerű" növekedés egyrészt az akkor újonnan bevezetett agrártámogatási rendszernek, másrészt a biotermékek a hagyományos termékekhez képest alacsony fogyasztási arányának volt köszönhető. A Közös Agrárpolitikába foglalt agrártámogatási célkitűzések ugyanis a környezeti szempontoknak is megfelelő termelési rendszereket részesítették támogatásban. A támogatások igénybe vételének egyre gyakoribb feltételévé vált a fenntartható, extenzív termelési körülményeket teremtő, a környezetet minél kevésbé megterhelő, valamint az anyagok körforgását tekintve zárt termelési egységekből álló gazdálkodás garanciája.

Az ökológiai gazdálkodás növekedésének szemléletes mivolta a termelés alacsony volumenének tudható be. Az ökológiai gazdálkodás szellemében megművelt területek a teljes mezőgazdaságilag hasznosított terület 0,5-10%-át teszik ki a fejlett iparú európai államokban. Sőt, Ausztria a maga 10%-ával kiemelkedő eredményt ért el, míg az EU többi tagállamára inkább az 1% körüli részarány a jellemző. A területében csekély részarányt képviselő ökogazdálkodás országonkénti néhányszáz hektáros növekedése így a terület megduplázódását jelentette, s ezzel az eredménnyel elkápráztatta a (néha kissé elfogult) kutatókat és a téma iránt fogékony közvéleményt.

2000-ben 110.000 gazdaság 3 millió hektáron folytatott ökológiai gazdálkodást az Európai Unióban. A terület, valamint a gazdaságok számának növekedése folyamatos. Olaszország rendelkezett a legnagyobb termőterülettel, majd Németország, Spanyolország, Franciaország és Ausztria követte a sorban. A gazdaságok számát tekintve Olaszország után Ausztria, Spanyolország, Németország és Franciaország vezeti a mezőnyt. A hagyományos gazdálkodás területére vetített ökogazdálkodás viszont Ausztriában, Finnországban, Dániában, Svédországban és Olaszországban a legmagasabb. A következő ábra adataiból kitűnik, hogy a legnagyobb területen Olaszországban, Németországban és az Egyesült Királyságban, a legtöbb farmon pedig Olasz-országban és Ausztriában foglalkoznak ökológiai gazdálkodással.

EU_tagallamai_bioterm

Az ökológiai gazdálkodás viharos fejlődési szakasza mindenesetre az 1990-es évek végén mértékletes növekedési pályára állt, sőt néhol a kereslet és kínálat gyenge visszaesést is mutatott. Az ágazat jövőjére vonatkozó várakozások és becslések rendkívül sokfélék, csakúgy, mint a követendő irányra vonatkozó ajánlások. A kutatók egy része az ökogazdálkodás fokozott költségvetési támogatásában látja a megoldást, s e megoldás mellett környezetpolitikai szempontokat sorakoztat fel. A szakmai vita látványos gyengéje, hogy kevés gazdasági szempontot, illetve kutatási eredményt képes felmutatni: az ökogazdálkodás gazdaságtana napjainkban is gyenge lábakon áll.

Magyarországon a biotermesztésben hasznosított terület az Európai Uniós átlag körül mozgott az elmúlt években.

bioterm_terjedese_mo

1991-ben Magyarországon csupán 3.000 ha területen folytattak ökológiai gazdálkodást. Az azóta folyamatos növekedésnek köszönhetően 2004-re közel 130.000 ha-ra, a korábbi terület 43-szorosára növekedett az ökológiailag megművelt terület. Ez Magyarország mezőgazdaságilag hasznosított területének nagyjából 2%-át teszi ki. A gazdaságok száma 2004-re meghaladta az 1 400-at. 2005 végén a Biokontroll Hungária ellenőrzésével 123 000 hektáron folyt ökológiai gazdálkodás. A szerződéses partnerek között 1 334 mezőgazdasági termelő, 160 méhész, 7 vadon termő növény begyűjtő, 169 feldolgozó és csomagoló, 76 keres-kedelmi egység, valamint 2 importőr volt. 2004-ben a Földművelésügyi és Vidék-fejlesztési Minisztérium tervei között még szerepelt a terület 300000 ha-ra való növelése 2006-ig, amely megfelelne a hazai összes mezőgazdasági terület 6%-ának, azonban e célkitűzés elérése valószínűleg még (legalább 2010-ig) várat magára.

ellenorzott_teruletek_hasznositas

Az ábra azt mutatja, hogy az ökológiai módon megművelt mezőgazdasági terület hogyan oszlik meg az ágazatok között: közel 60%-a rét és legelő, 35%-a pedig szántóterület. Ebből következtethetünk az ökológiai termesztés extenzív (nagy területen, jellemzően alacsony ráfordítású) voltára. A biopiacokon elsősorban árusított zöldség- és gyümölcstermékeket a terület rendkívül alacsony hányadán termelik meg.