Vidékfejlesztési stratégiák - Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület

A vidéki térségek fejlődését az összetartozás és a széthúzás határozza meg. A következőkben az összetartó és elválasztó erőkről, a véletlenekről, a közös sorsválasztásról számolunk be. Bemutatjuk a sikeres és sikertelen térség kialakulásának gyakori folyamatát.

Környezetvédelem és ismeretterjesztés - e két célt tűzte ki maga elé tucatnyi, az agrárgazdaság és környezettudatosság iránt elkötelezett szakember 1990-ben. Elhatározták, hogy hozzájuk hasonlóan gondolkodók számára közösséget hoznak létre, céljaikat pedig egy civil szervezet keretei között valósítják meg. A magyar agrárgazdaság két évszázaddal ezelőtt élt mestere iránti tiszteletük jeléül megalakították a Nagyváthy János Gazdaképző Egyesületet.

Ki volt Nagyváthy János?

Nagyváthy János Gazdaképző EgyesületAz Egyesület névadója agrártörténelmünk kiemelkedő egyénisége. Szellemi örökségére alapozva az Egyesület a mezőgazdasági termeléssel és élelmiszer-előállítással foglalkozók termelési, közgazdasági és kereskedelmi ismereteinek gyarapítását, az eredményes gazdálkodáshoz szükséges tudás nyújtását, a gazdálkodási kultúra általános és speciális színvonalának növelését, nemzeti hagyományaink ápolását, az egyéni és közösségi tapasztalatok megosztását tűzte ki célul az ország egész területén és a határokon túl élő magyarok körében. Bővebb életrajz a Wikipédián >>